Behance

Ecce Animalia

EA_k1 EA_k2EA_k3EA_k4EA_k55EA_k6EA_k6a EA_k7EA_k10EA_k9aEA_k11EA_glowaEA_wystawa0EA_planszaEA_wystawa1 EA_wystawa2EA_z EA_f1 EA_f2EA_p

Dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przygotowaliśmy identyfikację międzynarodowej wystawy Ecce Animalia, poświęconej zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a zwierzętami. W materiałach wykorzystany został motyw baranka ze względu na jego bogatą symbolikę, m.in. w religii chrześcijańskiej. Kojarzony z ofiarą, odnową i nowym początkiem, w tym kontekście odnosić się może do posthumanizmu i postulowanej przezeń rewolucji w podejściu ludzi do innych gatunków.

Projekt katalogu i materiałów towarzyszących wystawie: Alicja Kobza
2014