Behance

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia

1mono 2mono 11mono2 3mono 4mono 5mono 6mono 7mono3 8mono 9mono 10mono2

Dla Muzuem Sztuki w Łodzi zaprojektowaliśmy dwutomową monograficzną publikację przedstawiającą historię instytucji (Tom I) oraz podejmującą próbę krytycznej refleksji nad jej aktualną działalnością (Tom II). Punktem wyjścia dla projektu było zjawisko powidoku, które znalazło swoje odbicie w kolorystyce i symetrii layoutu obu tomów względem siebie.

Projekt: Tomek Głowacki, Alicja Kobza, Małgorzata Frąckiewicz
2014/2015